Đào tạo thợ gia công inox

Ứng tuyển
Ngày đăng: 21/08/22
Ngày hết hạn: 30/08/2022
Số lượng: 2
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh