Vỏ tủ điện – tủ điều khiển dạng đứng 1100 x 600 x330